QUADRO

QUADRO paketi su idealna kombinacija usluga za svaku porodicu i modernu aktivnu osobu.

Korištenjem QUADRO paketa ostvarujete maksimalne pogodnosti, imate na raspolaganju veliki broj usluga uključenih u mjesečnoj pretplati, neometano obavljate više različitih funkcija i pri tome štedite novac.

QUADRO DTV + Internet + Mobilna + Fiksna sadrži:

 • Digitalna televizija sa Digital Standard paketom + mogućnost dodatnih paketa kanala (Digital Premium, HD i Arena Sport)
 • Neograničen (flat) Internet saobraćaj
 • Neograničeni pozivi unutar Blicnet fiksne mreže uključeni u pretplatu
 • Neograničeni razgovori iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po principu fair use
 • Besplatan on-line listing poziva i troškova
 • Jedan pretplatnički račun za sve usluge

 

PaketInternet brzina (kb/s)TVINTMOBFIXCijena
QUADRO PREMIUM* 51200/3072 Da Da Da Da 111,15 KM
QUADRO EXTRA** 25600/2560 Da Da Da Da 82,70 KM
QUADRO*** DTV+INT+FIX+MOB 20480/2048 Da Da Da Da 65,00 KM
Cijene paketa su sa uključenim Mobi 10+ tarifnim modelom.

*QUADRO PREMIUM paket u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- uslugu digitalne televizije za do tri televizora,
- Premium paket, Arena Sport paket i HD paket na jednom televizoru,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- Internet brzine 50/3 Mb/s,
- Wi-Fi ruter za vaše bežične uređaje,
- uslugu fiksne telefonije sa neograničenim razgovorima iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH (princip fer korištenja: do 2.000 minuta razgovora u lokalnoj mrežnoj grupi i do 2.000 minuta prema drugim mrežnim grupama svih fiksnih operatera u BiH),
- bonus 100 minuta razgovora iz Blicnet fiksne u Blicnet mobilnu mrežu i
- uslugu mobilne telefonije sa Mobi 10+ tarifom.

** QUADRO EXTRA paket u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- uslugu digitalne televizije za do tri televizora,
Premium paket i Arena Sport paket na jednom televizoru,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- Internet brzine 25/2,5 Mb/s,
Wi-Fi ruter za vaše bežične uređaje,
- uslugu fiksne telefonije sa neograničenim razgovorima iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH (princip fer korištenja do ukupno 4.000 minuta mjesečno, i to do 2.000 minuta u lokalnoj mrežnoj grupi i do 2.000 minuta prema drugim mrežnim grupama u BiH)
- bonus 100 minuta razgovora iz Blicnet fiksne mreže u Blicnet mobilnu mrežu i
- uslugu mobilne telefonije sa Mobi 10+ tarifom.

*** QUADRO paket uključuje:
- uslugu digitalne televizije za do tri televizora,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- Internet brzine 20/2 Mb/s,
Wi-Fi ruter za vaše bežične uređaje,
- uslugu fiksne telefonije sa neograničenim razgovorima iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 KM, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti,
- bonus 50 minuta razgovora iz Blicnet fiksne mreže u Blicnet mobilnu mrežu i
- uslugu mobilne telefonije sa Mobi 10+ tarifom.

 

Napomena

 • Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima.
 • U cijenu pretplate je uključen rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
 • Jedan korisnik digitalne televizije može da ima priključena tri televizora, pri čemu se za svaki od televizora plaća mjesečna pretplata za Digital Standard paket, koja uključuje rent dodatnog STB-a/CAM-a, i to:
  • za drugi televizor pretplata iznosi 2,34 KM
  • za treći televizor 2,34 KM.
 • Neiskorišteni mjesečni bonusi ne prenose se u naredni mjesec.
 • Svi paketi uključuju telefonsku pretplatu za jedan fiksni telefonski broj. Mjesečna pretplata za drugi fiksni telefonski broj iznosi 5,85 KM.
 • Priključna taksa iznosi 1,17 KM.
 • Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme s minimalnim periodom trajanja 12 mjeseci.
 • U navedene cijene uračunat je PDV.

Ukoliko niste u zoni dostupnosti kablovske mreže, provjerite da li su Vam naše usluge dostupne wireless (bežičnim) pristupom.