Mobi 1+ tarifni model

Revolucionarna postpaid tarifa: Mobi 1+


Uz pretplatu od samo 1,17 KM mjesečno zaboravite prepaid i koristite sve pogodnosti postpaid tarifnog modela. Cijena poziva unutar Blicnet mreže iznosi samo 0,12 KM/min, pozivi prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH su 0,23 KM/min, a SMS poruke u BiH možete slati za 0,09 KM. Na raspolaganju su i povoljni međunarodni pozivi i roaming usluge, a postojeći broj telefona možete prenijeti u Blicnet mrežu.

Mobilni Internet iznosi 0,02 KM/MB tako da je Mobi 1+ pogodan i za korisnike kojima je potreban samo mobilni Internet na laptopu, tabletu ili sličnim uređajima. Takođe je na raspolaganju opcija DATA1000 s kojom neograničeno surfate.

 

Cjenovnik

Naziv tarifnog modela
(mobilna telefonija)
Mobi 1+
Pretplata (KM mjesečno) 1,17

 

Nacionalni saobraćaj
(iznosi u KM/min)
Blicnet mobilna i fiksna mreža 0,12
Ostale mobilne fiksne mreže u BiH 0,23
SMS u BiH 0,09

 

Opcije neograničeni Internet
DATA1000 (KM jednokratno) 11,70

Opcija DATA1000 sadrži bonus 1000MB data saobraćaja u Blicnet mobilnoj mreži po brzini pristupa do 4096/2048 kbps. Nakon utrošenog bonusa, data saobraćaj se ne tarifira u preostalom vremenskom periodu važenja opcije, a pristupna brzina je do 64/64 kbps. Opcija DATA1000 važi 30 dana, a nakon isteka perioda važenja, data saobraćaj se ostvaruje po maksimalno mogućoj brzini i tarifira po cjenovniku. Data izvan Blicnet mreže u roamingu se tarifira po cjenovniku.

 

Mobi 1+ tarifni model je namijenjen fizičkim licima.

Priključna taksa iznosi 1,17 KM.

Tarifni model Mobi 1+ ne sadrži bonuse.

Minimalan period trajanja ugovora je 12 mjeseci. Obračunska jedinica 60+1 sekunda. Navedene cijene sadrže PDV.