Resursi

Kao dio grupacije Telekom Slovenije, Blicnet koristi grupacijsku trasu optičkih vodova na međunarodnoj relaciji Ljubljana - Zagreb - Gradiška - Banja Luka - Sarajevo, sa infrastrukturom koja je dostupna u svim okolnim mjestima. Putem mreže optičkih kablova povezani smo sa vodećim regionalnim telekomunikacijskim operaterima čime smo svojim korisnicima omogućili pružanje servisa visokog nivoa kvaliteta.

Pored moderne tehničke infrastrukture i opreme, kao bitan segment naglašavamo i ljudski potencijal koji se sastoji od velikog broja stručnih lica iz različitih oblasti koji doprinose kvaliteti i uspješnosti našeg poslovanja.