Obavještenje

Najave i obavještenja 04.02.2019 13:43 0

Nova TV Hrvatska


Obavještavamo korisnike da je Nova TV Hrvatska raskinula ugovor po kojem je Blicnet imao prava da distribuiše ovaj kanal, te da ovaj kanal neće biti u našoj programskoj šemi. Većina televizijskih sadržaja sa navedenog kanala emituje se na kanalu Nova BH koji distribuišemo u našoj programskoj šemi osnovnog paketa digitalne televizije.

Takođe ovom prilikom najavljujemo da ćemo u narednom periodu uvesti nove TV kanale o čemu ćemo vas blagovremeno obavještavati.