Blicnet Sistemske Integracije

O2.TV - „Lud, zbunjen, normalan″

Najave i obavještenja 22.04.2019 12:05 0

Prava emitovanja samo za teritoriju Republike Srbije


Obavještavamo korisnike da je O2.TV jedini i isključivi nosilac prava na emitovanje TV serije „Lud, zbunjen, normalan″ za teritoriju Republike Srbije.

Budući da kanal O2.TV nema pravo za emitovanje navedene TV serije na području BiH telekom i kablovski operateri dužni su zatamniti signal O2.TV kanala u vrijeme emitovanja serije bez obzira na to da li je riječ o premijernim ili repriznim terminima TV serije.