Važno obavještenje

Najave i obavještenja 11.10.2018 15:20 0

Za korisnike koji su primili mejl sa lažnim obavještenjem o funkcionisanju e-mail naloga


Obavještavamo korisnike da zanemare i obrišu mejl u kojem su primili navodno obavještenje o funkcionisanju njihovog e-mail naloga. U tom obavještenju se navodi da će njihov e-mail nalog biti blokiran i da neće moći da šalju i primaju mejlove u slučaju da na dostavljenom linku ne potvrde funkcionisanje svog e-mail naloga. Ovim putem obavještavamo korisnike da je riječ o pokušaju zloupotrebe webmail servisa Blicneta i da mejl sa takvim sadržajem mi nismo uputili.

Još jednom molimo korisnike da taj mejl u potpunosti ignorišu.