Neradni dani u novembru

Najave i obavještenja 13.11.2018 12:10 0

U RS neradni dan je 21.11.2018, a u FBiH 26.11.2018.


Obavještavamo korisnike da su u novembru neradni dani:

- U Republici Srpskoj, 21.11.2018. godine (srijeda), Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (prema Zakonu o praznicima Republike Srpske),

- U Federaciji Bosne i Hercegovine, 26.11.2018. godine (ponedjeljak), Dan državnosti BiH (prema Zakonu o proglašenju 25. novembra Danom državnosti BiH i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine).