Naš novi vizuelni identitet

Novosti 08.03.2019 13:55 0

Novi moderni logotip za bolju komunikaciju


Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da smo usvojili novi logotip sa kojim od sada komuniciramo sa tržištem. Uz naše svima poznato ime pojaviće se novi grafički prikaz sa kojim ćemo se predstavljati našim korisnicima i drugim javnostima.

Novi Blicnet logo sastoji se iz dva dijela: tipografskg dijela ispisa naziva “blicnet” i grafičkog dijela koji se sastoji od niza tačaka koje čine jedinstvenu cjelinu. U simboličnom smislu niz tačaka koji je predstavljen dinamičnim polukružnim pokretom prikazuje komunikacionu mrežu podataka i korisnika.

Novi vizuelni identitet - novi logotip, boje i tipografiju - koristićemo kroz različite vidove predstavljanja našeg brenda u svakodnevnoj komunikaciji. Od web sajta, web shopa, ujednačenog izgleda prodajnih mjesta, reklamnih materijala, voznog parka pa do svih drugih metoda koje služe za predstavljanje naše kompanije.

Naš novi moderni vizuelni identitet pružiće još snažniju identifikaciju javnosti sa našim uslugama i poslovanjem.