Mobilna telefonija!

Novosti 17.05.2013 12:01 0

Blicnet pokreće uslugu mobilne telefonije!


Aneks d.o.o. Banja Luka i BH Telecom d.d. Sarajevo juče su u Sarajevu potpisali Ugovor o pristupu davatelja usluga (Aneks) mobilnoj mreži BH Telecoma.

Zaključenjem ovog ugovora, post-paid mobilnim korisnicima Aneksa biće omogućeno korištenje mobilne usluge posredstvom BH Telecom 2G i 3G mreže, zajedno sa uslugama fiksne telefonije, Interneta ili digitalne SD/HD televizije koje Aneks pod brendom blicnet pruža na području BiH.

„Ova saradnja predstavlja logičan slijed našeg nastupa na bh. tržištu, jer smo zaokružili našu ponudu prema fizičkim i pravnim klijentima. Uskoro mogu se očekivati i atraktivni tarifni modeli“, izjavio je gospodin Igor Bohorč, direktor Aneksa.

Tom prilikom, gospodin Nedžad Rešidbegović, direktor BH Telecoma, rekao je da „potpisivanje ugovora predstavlja proširenje saradnje u mobilnoj mreži gdje će kompanija Aneks djelovati kao servis provider, koristeći raspoloživu infrastrukturu BH Telecoma“.

Sa uvođenjem mobilne telefonije korisnicima blicnet usluga će se omogućiti korištenje svih telekomunikacionih usluga na jednom mjestu, a o mogućnostima aktivacije i uslova korištenja nove usluge mobilne telefonije korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Uvođenjem nove usluge blicnet je obilježio Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva.