TRIO

TRIO paketi su idealna kombinacija usluga za svaku porodicu i modernu aktivnu osobu.

Korištenjem TRIO paketa ostvarujete maksimalne pogodnosti, imate na raspolaganju veći broj usluga uključenih u mjesečnoj pretplati, neometano obavljate više različitih funkcija i pri tome štedite novac.

 

TRIO DTV + Internet + Fiksna


 • Digitalna televizija sa Digital Standard paketom + mogućnost dodatnih paketa kanala (Digital Premium, Arena Sport i HD paket)
 • Neograničen (flat) Internet saobraćaj
 • Neograničeni razgovori unutar Blicnet fiksne mreže uključeni u pretplatu
 • Neograničeni razgovori iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po principu fair use
 • Pretplata za jedan telefonski priključak
 • Besplatan on-line listing poziva i troškova
 • Jedan pretplatnički račun za sve usluge

 

PaketInternet brzina (kb/s)TVINTFIXCijena
TRIO PREMIUM* DTV+INT+FIX 30720/3072 Da Da Da 76,05 KM
TRIO EXTRA** DTV+INT+FIX 25600/2560 Da Da Da 71,00 KM
TRIO*** DTV+INT+FIX 20480/2048 Da Da Da 54,00 KM
TRIO Optic**** DTV+INT+FIX 102400/25600 Da Da Da 50,00 KM
TRIO Start DTV+INT+FIX 15360/1536 Da Da Da 45,00 KM

*TRIO PREMIUM paket uključuje:
- uslugu digitalne televizije za do tri televizora,
- Premium paket, Arena Sport paket i HD paket na jednom televizoru,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- Internet brzine 30/3 Mb/s,
- Wi-Fi ruter za vaše bežične uređaje,
- uslugu fiksne telefonije sa neograničenim razgovorima iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH (princip fer korištenja: do 2.000 minuta razgovora u lokalnoj mrežnoj grupi i do 2.000 minuta prema drugim mrežnim grupama svih fiksnih operatera u BiH) i
- bonus 100 minuta razgovora iz Blicnet fiksne u Blicnet mobilnu mrežu.

** TRIO EXTRA DTV+INT+FIX paket u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- uslugu digitalne televizije za do tri televizora,
- Premium paket i Arena sport paket na jednom televizoru,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- Internet brzine 25/2,5 Mb/s,
- WiFi router za vaše bežične uređaje,
- uslugu fiksne telefonije sa neograničenim razgovorima iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH (princip fer korištenja do ukupno 4.000 minuta mjesečno, i to do 2.000 minuta u lokalnoj mrežnoj grupi i do 2.000 minuta prema drugim mrežnim grupama u BiH) i
- bonus 100 minuta razgovora iz Blicnet fiksne mreže u Blicnet mobilnu mrežu.

*** TRIO paket uključuje:
- uslugu digitalne televizije za do tri televizora,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- Internet brzine 20/2 Mb/s,
- WiFi router za vaše bežične uređaje,
- neograničene razgovore iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 KM, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti i
- bonus 50 minuta razgovora iz Blicnet fiksne mreže u Blicnet mobilnu mrežu.

**** TRIO Optic paket uključuje:
- uslugu digitalne televizije za do tri televizora,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- Internet brzine 100/25 Mb/s,
- WiFi router za vaše bežične uređaje,
- neograničene razgovore u Blicnet fiksnoj mreži i
- bonus 50 minuta razgovora iz Blicnet fiksne mreže u Blicnet mobilnu mrežu.

TRIO Start paket uključuje:
- uslugu digitalne televizije za do tri televizora,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- Internet brzine 15/1,5 Mb/s,
- WiFi router za vaše bežične uređaje,
- neograničene razgovore u Blicnet fiksnoj mreži i
- bonus 50 minuta razgovora iz Blicnet fiksne mreže u Blicnet mobilnu mrežu.


Napomena

 • Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima.
 • U cijenu pretplate za uslugu Digitalne televizije je uključen rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
 • Jedan korisnik digitalne televizije može da ima priključena tri televizora, pri čemu se za svaki od televizora plaća mjesečna pretplata za Digital Standard paket, koja uključuje rent dodatnog STB-a/CAM-a, i to:
  • za drugi televizor pretplata iznosi 2,34 KM
  • za treći televizor 2,34 KM.
 • Neiskorišteni mjesečni bonusi ne prenose se u naredni mjesec.
 • Svi paketi s fiksnom telefonijom uključuju telefonsku pretplatu za jedan telefonski broj. Mjesečna pretplata za drugi telefonski broj iznosi 5,85 KM.
 • Priključna taksa iznosi 1,17 KM.
 • Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme s minimalnim periodom trajanja 12 mjeseci.
 • U navedene cijene uračunat je PDV.

Ukoliko niste u zoni dostupnosti kablovske mreže, provjerite da li su Vam naše usluge dostupne wireless (bežičnim) pristupom.