Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Novo: Usluga Siguran internet vrši zaštitu korisnika od pristupa zlonamjernim sadržajima na Internetu

Tarifne opcije

Sa Blicnet fiksnom telefonijom možete koristiti tarifnu opciju INO+ sa kojom ćete ostvariti uštede prilikom pozivanja određenih destinacija.

Tarifna opcija INO+, uz dodatnu mjesečnu pretplatu od 4 KM, omogućava pozivanje fiksnih i mobilnih mreža u Sloveniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Kini po cijeni od samo 0,05 KM/min!

Izborom INO+ tarifne opcije korisnici Blicnet fiksne telefonije mogu značajno umanjiti telefonske troškove.

 

INO + Cijena (u KM)
Dodatak mjesečnoj pretplati 4,00
Destinacije Fiksna mreža (KM/min) Mobilna mreža (KM/min)
Slovenija, Sjedinjene Američke Države, Kina* 0,05 0,05
*Cijene poziva prema navedenim destinacijama se odnose na standardne fiksne i mobilne brojeve, ne uključujući usluge s dodanom vrijednosti, satelitske telefonske brojeve i slično.

Korištenje tarifne opcije INO+ možete izvršiti aktivacijom na korisničkom servisu ili dolaskom u Blicnet prodajno mjesto.

Tarifna opcija INO+ se može aktivirati/deaktivirati najviše jednom u periodu od 90 dana.

Navedene cijene su bez PDV-a.