Stigla je Supernova

Besplatni korisnički broj 0800

Cjenovnik za uslugu Besplatni korisnički broj 0800
Priključna taksa za uslugu Besplatni korisnički broj 0800 jednokratno po pozivnom broju (pozivni broj završava na odredištu pretplatnika) Do 2 odredišta 50,31 KM
Za 3 do 5 odredišta 97,11 KM
Za 6 do 10 odredišta 117,00 KM
Za više od 10 odredišta 154,44 KM
MJESEČNA NAKNADA ZA USLUGU BESPLATNI KORISNIČKI BROJ 0800
Mjesečna naknada za uslugu Besplatni korisnički broj, za jedan pozivni broj (pozivni broj završava na odredištu pretplatnika) Do 2 odredišta 16,38 KM
Za svako sljedeće odredište 5,85 KM
TELEFONSKI RAZGOVORI ZA USLUGU BESPLATNI KORISNIČKI BROJ 0800
Cijene za pretplatnika usluge
Odredište usluge Besplatni korisnički broj 0800 u fiksnoj mreži Blicneta Pozivi iz fiksne mreže Blicneta 0.04 KM/min
Pozivi iz mobilne mreže Blicneta 0.09 KM/min
Pozivi iz fiksnih mreža drugih operatera u BiH Cijene se određuju na osnovu posebnog ugovora sa drugim operaterom
Cijene za korisnika usluge
Odredište usluge Besplatni korisnički broj 0800 u mrežama drugih operatera BiH Korisnik usluge poziva iz fiksne mreže Blicneta besplatno
Korisnik usluge poziva iz mobilne mreže Blicneta besplatno

Usluga je namijenjena samo pravnim licima.

Navedene cijene su sa PDV-om.