Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Oglas za posao: Inženjer za IP TV tehnologije i servise

Oglasi za posao 22.12.2014 08:31 0

Blicnet je jedan od vodećih alternativnih servis provajdera na području BiH, koji pruža 4play usluge ( TV, Internet, Fiksna i Mobilna telefonija).


Stalni razvoj, edukacija i implementacija savremenih mrežnih rješenja su samo jedna od naših smjernica, kao preduslov za pružanje servisa sa visokim kvalitetom.

Ovom prilikom tražimo ambiciozne stručnjake koji žele da usvajaju nova znanja i timskim radom i zalaganjem doprinesu razvoju komunikacionog tržišta BiH.

Kompanija Blicnet objavljuje konkurs za sledeća radna mjesta:

1. Inženjer za IP TV tehnologije i servise

Mjesto rada: Banja Luka; 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDAT ZA RADNA MJESTA POD 1. TREBA DA ISPUNJAVA:

 • da je državljanin Republike Srpske/BiH
 • da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Blicnet-u
 • da mu kod ranijeg poslodavca nije prestao radni odnos zbog disciplinske mjere

POSEBNI USLOVI:

 • VSS – tehničkog usmjerenja ( diplomirani inženjer elektrotehnike ili slično)
 • Vozačka dozvola: B kategorije i minimalno iskustvo u vožnji od 2 godine
 • Aktivna upotreba engleskog jezika

PORED NAVEDENOG, POŽELJNO JE DA KANDIDAT ISPUNJAVA I DODATNE USLOVE:

 • rad na Unix/Linux i Windows operativnim sistemima na aplikativnom nivou;
 • poznavanje IP tehnologija i ruting protokola (BGP, OSPF);
 • poznavanje Ethernet tehnologije;
 • poznavanje IPTV head end opreme (enkoderi, dekoderi, transkoderi, multiplekeri);
 • poznavanje IP multicast i MPEG video/audio standarda;
 • poznavanje QoS tehnologija (DiffServ, RSVP, Queuing, and Traffic Policing);
 • poznavanje Video Streaming tehnologija (ABR, Flash, SmoothStreaming);
 • poznavanje Network Management tehnologija (SNMP, syslog);
 • rad sa Cisco opremom;
 • aktivna upotreba engleskog jezika;
 • spremnost da uči i prihvata nova znanja;
 • sklonost ka samostalnom i timskom radu, kreativnost i odgovornost

IZVOD IZ OPISA POSLOVA:

 • aktivnosti redovnog održavanja head end sistema (dizajn, razvoj i implementacija rješenja za poboljšanje, nadogradnju i proširivanje IP head end sistema);
 • analiza, lokalizacija i rješavanje smetnji u radu head end sistema;
 • realizacija radnih naloga za dodatnu konfiguraciju head end-a;
 • nadzor i upravljanje head end sistema;
 • testiranje elemenata head end sistema;

Molimo Vas da dostavite svoj CV sa fotografijom, i kopiju/scan diplome

Na adresu:

Blicnet d.o.o.
(oglas za posao)
Majke Jugovića 25
78000 Banja Luka

ili na email:

posao@blicnet.ba