Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Aktiviraj HBO i Cinemax paket i uživaj u vrhunskim filmskim kanalima

Mobi DATA

Nova postpaid tarifa


Mobi DATA tarifa uključuje bonus od 1000 MB mjesečno kao i besplatnu komunikaciju unutar Blicnet mobilne i fiksne mreže (princip fair use). Svaki korisnik sam bira način na koji troši mjesečnu pretplatu: za pozive prema mobilnim i fiksnim mrežama u BiH, za međunarodne pozive, roaming ili za poruke - bez ograničavajućih unaprijed definisanih bonusa.

Postojeći broj telefona možete besplatno prenijeti u Blicnet mrežu.

 

Cjenovnik

Naziv tarifnog modela
(mobilna telefonija)
Mobi DATA
Pretplata (KM mjesečno) 23,40

 

Nacionalni saobraćaj
(iznosi u KM/min)
Blicnet mobilna i fiksna mreža* 0,00
Ostale mobilne fiksne mreže u BiH 0,20
SMS u BiH 0,08

*Naknada za uspostavljanje poziva prema Blicnet mobilnoj i fiksnoj mreži iznosi 0,12 KM. Fair use: do 1.000 minuta mjesečno po cijeni 0,00KM/min, preko ove količine minuta svaki minut se tarifira po cijeni 0,12 KM.

Mobi DATA sadrži bonus 1000 MB data saobraćaja u Blicnet mobilnoj mreži po brzini pristupa do 4096/2048 kbps, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti na konkretnoj lokaciji. Nakon utrošenog bonusa, data saobraćaj se ne tarifira u preostalom vremenskom periodu važenja opcije, a pristupna brzina je do 64/64 kbps. Bonus od 1000 MB se aktivira svakog prvog u mjesecu, odnosno od dana aktivacije paketa. Nakon utrošenog bonusa od 1000 MB, moguće je dokupiti 1000 MB data saobraćaja po maksimalnoj brzini koristeći opciju DATA 1000. Nije moguće koristiti data saobraćaj po cjenovniku.

 

Ostale cijene mobilnog saobraćaja se tarifiraju po važećem cjenovniku.

Mobi DATA tarifni model je namijenjen fizičkim licima.

Priključna taksa iznosi 1,17 KM.

Minimalan period trajanja ugovora je 12 mjeseci. Obračunska jedinica 60+1 sekunda. Navedene cijene sadrže PDV.