Stigla je Supernova

Cjenovnik usluga kolokacije u objektu Blicneta

Vrsta usluge

Cijena

Mjesečna naknada za korišćenje prostora

480 KM/1RU

Mjesečna naknada za utrošenu električnu energiju

30 KM/instaliranom uređaju (u slučaju da maksimalna snaga ne prelazi 200W) ili 60KM/ instaliranom uređaju (ostali slučajevi)

Mjesečna naknada za održavanje sredstava za kolokaciju

60 KM

Mjesečna naknada za redovan pristup prostoru za kolokaciju (ponedjeljak-petak od 08:00h-16:00h)

100 KM

Naknada za hitnu posjetu prostoru za kolokaciju (van radnog vremena)

80 KM/h

Navedene cijene su bez PDV-a.