Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Aktiviraj HBO i Cinemax paket i uživaj u vrhunskim filmskim kanalima

Usluge interkonekcije sa fiksnom mrežom Blicneta

Referentna interkonekcijska ponuda za interkonekciju sa fiksnom mrežom Blicneta (RIP) definiše postupak i uslove pružanja usluga interkonekcije od strane Blicneta.

RIP dokument možete preuzeti ovdje.