Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Usluge interkonekcije sa fiksnom mrežom Blicneta

Referentna interkonekcijska ponuda za interkonekciju sa fiksnom mrežom Blicneta (RIP) definiše postupak i uslove pružanja usluga interkonekcije od strane Blicneta.

RIP dokument možete preuzeti ovdje.