Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Uživajte u Blicnet DUO i TRIO paketima uz 25% popusta

Ovdje aktiviraj HBO i Cinemax paket

Gledajte dva mjeseca HBO i Cinemax paket na poklon

Aktivirajte HBO i Cinemax HD dodatni paket TV kanala uz aktuelnu akcijsku ponudu u Blicnetu i gledajte čak dva mjeseca HBO i Cinemax kanale bez dodatne naknade. Po isteku dva mjeseca, koji se računaju od dana aktivacije paketa, HBO i Cinemax paket se naplaćuje po redovnoj cijeni od 9,90 KM mjesečno.

Akcija važi od 15.01. do 15.03.2021. za nove korisnike dodatnog paketa kanala koji ugovor zaključe na 12 mjeseci. HBO i Cinemax paket je dostupan uz uslugu digitalne kablovske televizije.

Podaci o korisniku

Potvrđivanjem aktivacije i registracijom putem ovog zahtjeva ugovorićete korištenje dodatnog HBO i Cinemax paketa na jednom televizoru, iz tačke 5.1.6. Cjenovnika usluga Blicneta, na minimalni period važenja od 12 mjeseci.

Aktivacijom HBO i Cinemax HD paketa dali ste saglasnost da svoj osnovni paket usluga digitalne televizije proširite sa ovim dodatnim paketom kanala na jednom televizoru. Po isteku promotivnog perioda od dva mjeseca, za korišćenje HBO i Cinemax paketa obračunavaće vam se naknada u iznosu od 9,90 KM mjesečno i naplaćivati uz postojeće usluge digitalne televizije odnosno uz postojeći paket usluga.

Potvrđivanjem aktivacije potvrđujete da su vam poznati Opšti uslovi poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka i Cjenovnik usluga Blicneta, te da razumijete uslove ove ponude i da ih prihvatate.