Gledaj najbolji filmski i serijski program do 15.01.2022. bez naknadeVrijeme je darivanja. Saznajte sve o našim novogodišnjim akcijskim ponudama.

Ovdje aktiviraj HBO i Cinemax paket

Aktivirajte HBO i Cinemax HD kanale!

Gledajte još tri mjeseca HBO i Cinemax HD kanale bez dodatne naknade uz aktuelnu akciju u Blicnetu! Po isteku tri mjeseca, koji se računaju od dana aktivacije paketa, HBO i Cinemax HD paket se naplaćuje po redovnoj cijeni od 9,90 KM mjesečno.

HBO i Cinemax HD paket je dostupan novim korisnicima uz ugovor na 12 mjeseci i uslugu digitalne kablovske televizije. Akcija važi do 15. marta 2022.

Podaci o korisniku

Potvrđivanjem aktivacije i registracijom putem ovog zahtjeva ugovorićete korištenje dodatnog HBO i Cinemax paketa, iz tačke 5.1.6. Cjenovnika usluga Blicneta, bez minimalnog perioda važenja ugovora. Prvi mjesec korištenja HBO i Cinemax HD paketa je bez dodatne naknade dok se naredni mjeseci tarifiraju u skladu sa Cjenovnikom. Aktivacija i deaktivacija HBO i Cinemax HD paketa moguća samo jednom u periodu od 3 mjeseca.

Potvrđivanjem aktivacije potvrđujete da su vam poznati Opšti uslovi poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka i Cjenovnik usluga Blicneta, te da razumijete uslove ove ponude i da ih prihvatate.