Ovdje aktiviraj HBO i Cinemax paket

Aktivirajte HBO i Cinemax HD kanale na 12 mjeseci i Blicnet će vam pokloniti prva dva mjeseca gledanja ovih vrhunskih filmskih kanala! Po isteku dva mjeseca, koji se računaju od dana aktivacije paketa, HBO i Cinemax paket se naplaćuje po redovnoj cijeni od 9,90 KM mjesečno.

HBO i Cinemax paket je dostupan novim korisnicima uz ugovor na 12 mjeseci i uslugu digitalne kablovske televizije. Akcija važi do 15. marta 2020. Promotivna ponuda ne važi za pravna lica.

Podaci o korisniku

Potvrđivanjem aktivacije i registracijom putem ovog zahtjeva ugovorićete korištenje dodatnog HBO i Cinemax paketa na jednom televizoru, iz tačke 5.1.6. Cjenovnika usluga Blicneta, na minimalni period važenja od 12 mjeseci.

Promotivni poklon period za gledanje HBO i Cinemax paketa bez dodatne naknade traje dva mjeseca, a nakon toga obračunavaće vam se naknada u iznosu od 9,90 KM mjesečno i naplaćivati uz postojeće usluge digitalne televizije odnosno uz postojeći paket usluga.

Potvrđivanjem aktivacije potvrđujete da su vam poznati Opšti uslovi poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka i Cjenovnik usluga Blicneta, te da razumijete uslove akcijske ponude i da ih prihvatate.