Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Kako da aktiviram Moj Blicnet aplikaciju na svoj uređaj?

Moj Blicnet aplikaciju aktiviraš u svega četiri koraka:

*U slučaju da ti je potrebna podrška u procesu aktivacije Moj Blicnet aplikacije pozovi Službu za tehničku podršku na besplatni broj 0800 30 600, taster 1. Tehnička podrška je dostupna 24 časa.