Stigla je Supernova

Televizija za poslovne korisnike

Digitalna televizija pruža izuzetno dobar kvalitet slike i zvuka, veću rezoluciju, širi format slike sa znatno manjim mogućnostima smetnji.

Na raspolaganju su vam raznovrsni informativni, dokumentarni, sportski, zabavni i dječji sadržaji domaćih i inostranih programa i to u SD i HD rezoluciji.

 

Digitalna televizija (DTV) Cijena
DTV: Standard BIZ (Osnovni paket) 23,99 KM
DTV: Standard W BIZ (Osnovni paket) 22,99 KM
DTV: Start BIZ (Must carry startni paket) 19,20 KM

Napomena:

 • Usluga je dostupna pravnim licima.
 • U cijenu pretplate digitalne televizije za pravna lica uključeno je minimalno 25 kanala, rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
 • Priključna taksa iznosi 1,17 KM sa PDV-om.
 • Korisnik DTV: Start BIZ i DTV: Standard BIZ paketa po jednom ugovoru može da ima priključeno do pet televizora.
 • Naknada za drugi, treći, četvrti i peti TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz paket DTV:Standard BIZ iznosi:
  • za drugi televizor.......4,68 KM,
  • za treći televizor .......3,51 KM,
  • za četvrti televizor......5,00 KM,
  • za peti televizor..........5,00 KM.
 • Korisnik DTV: Standard W BIZ paketa po jednom ugovoru može da ima priključena do tri televizora.
 • Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz paket DTV:Standard W BIZ iznosi:
  • za drugi televizor …….. 9,36 KM
  • za treći televizor ......….7,02 KM
 • Priključke za dodatne televizore je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne stambene jedinice/objekta.
 • Priključke za dodatne televizore je moguće realizovati u skladu sa tehničkim mogućnostima Blicnet-a.
 • Ponovno uključenje suspendovanog korisničkog naloga iznosi 3,51KM po uključenju.
 • Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme s minimalnim periodom trajanja 12 mjeseci.
 • U navedene cijene je uračunat PDV.