Gledaj najbolji filmski i serijski program do 15.01.2022. bez naknadeVrijeme je darivanja. Saznajte sve o našim novogodišnjim akcijskim ponudama.

Televizija za poslovne korisnike

Digitalna televizija pruža izuzetno dobar kvalitet slike i zvuka, veću rezoluciju, širi format slike sa znatno manjim mogućnostima smetnji.

Na raspolaganju su vam raznovrsni informativni, dokumentarni, sportski, zabavni i dječji sadržaji domaćih i inostranih programa i to u SD i HD rezoluciji.

 

Digitalna televizija (DTV) Cijena
DTV: Standard BIZ (Osnovni paket) 23,99 KM
DTV: Standard W BIZ (Osnovni paket) 22,99 KM
DTV: Start BIZ (Must carry startni paket) 19,20 KM

Napomena:

 • Usluga je dostupna pravnim licima.
 • U cijenu pretplate digitalne televizije za pravna lica uključeno je minimalno 25 kanala, rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
 • Priključna taksa iznosi 1,17 KM sa PDV-om.
 • Korisnik DTV: Standard BIZ i DTV: Standard W BIZ paketa po jednom ugovoru može da ima priključena do tri televizora.
 • Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz paket DTV:Standard BIZ iznosi:
  • za drugi televizor pretplata iznosi 4,68 KM sa PDV-om.
  • za treći televizor 3,51 KM sa PDV-om.
 • Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz paket DTV:Standard W BIZ iznosi:
  • za drugi televizor pretplata iznosi 9,36 KM sa PDV-om.
  • za treći televizor 7,02 KM sa PDV-om.
 • Pretplate digitalne televizije ne uključuju RTV taksu.
 • Ako korisnik želi priključiti više od tri televizora, cijene će se formirati u odnosu na zahtjeve korisnika.
 • Ponovno uključenje suspendovanog korisničkog naloga iznosi 3,51KM po uključenju.
 • Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme s minimalnim periodom trajanja 12 mjeseci.
 • U navedene cijene je uračunat PDV.