Stigla je Supernova

Siguran internet

Prijetnje i napadi sa Interneta su nažalost sve češći. Prema istraživanju kompanije Cisco, vodećeg svjetskog proizvođača mrežnih rješenja, preko 90% napada na Internetu izvršava se zloupotrebom DNS servisa (Domain Name Service). Zbog toga usluga „Siguran internet“ u koju smo integrisali Cisco Umbrella sistem, savremeno tehnološko rješenje, nivo sigurnosti korisnika na Internetu podiže na još viši nivo.

Odaberi tarifnu opciju Standard Protect ili Standard Protect Plus sa akcijskom ponudom i isprobaj ove opcije mjesec dana bez plaćanja naknade.

Standard Protect tarifna opcija - omogućava zaštitu korisnika od pristupa zlonamjernim sadržajima na Internetu putem DNS (Domain Name Service) servisa. Filtriranje zlonamjernog saobraćaja vrši se prilikom pokušaja otvaranja zlonamjernih web stranica, a funkcioniše putem blokiranja DNS zahtjeva, odnosno blokiranja takvog saobraćaja prije nego što dođe do lokalne mreže ili do korisnikovog uređaja.

Cijena ove tarifne opcije je svega 1,17 KM mjesečno.

Standard Protect Plus - uključene su sve funkcionalnosti opcije Standard Protect, uz dodatak filtriranja internet sadržaja po određenimm kategorijama koji imaju lošu reputaciju (sajtovi za odrasle, droga, kockanje, terorizam).

Mjesečna pretplata za navedenu tarifnu opciju je 3,36 KM.

Od trenutka aktivacije usluga Siguran internet je zaštitila korisnike ovih tarifnih opcija od ukupno:Blokirani sadržaj
Ukupno blokirano pokušaja
Command & Control
2186912
Potentially Harmful
1422896
Cryptomining
773419
Dynamic DNS
564234
Malware
504190
Newly Seen Domains
65726
Phishing
5317
DNS Tunneling
527