Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Pravilo o vrstama i načinu rješavanja pritužbi

Pravilo o vrstama i načinu rješavanja pritužbi na javne telekomunikacijske usluge koje rješava Regulatorna agencija za komunikacije“ („Službeni glasnik BiH“, broj 61/12) možete preuzeti ovdje.