Stigla je Supernova

Cjenovnik za web hosting

Budite prisutni 24 časa dnevno, 365 dana godišnje, a sve to po povoljnim uslovima i minimalnim troškovima. Web hosting je preduslov za efikasan nastup i poslovanje na Internetu.

Entry Medium Mega Pro
Entry
33,93 KM

Medium
57,33 KM
Mega
111,15 KM
Pro
209,43 KM
Prostor na disku: 300 MB 550 MB 800 MB 1100 MB
E-mail adresa: 100
200 300 500

 

Napomena:

  • Paketi su dostupni i fizičkim i pravnim licima.
  • Trenutno su podržane Linux/Apache i Windows2000/IIS platforme.
  • U navedene cijene je uračunat PDV.