Stigla je Supernova

VPN - Virtual Private Network

Virtuelna privatna mreža vam omogućava nadzor cjelokupnog poslovanja vaše kompanije u svakom trenutku, kao i potpunu kontrolu prostorno udaljenih poslovnih jedinica, osiguravajući lakši prenos podataka uz sigurnost i integritet. Podaci koji se prenose uz VPN potpuno su izolovani i zaštićeni od ostalih korisnika. VPN je moguće prilagoditi sa već postojećim korisničkim sistemima u vašoj kompaniji, te se po potrebi povezuje i sa opremom drugih proizvođača.

VPN je usluga bazirana na IP/MPLS tehnologiji koja kombinuje karakteristike dosadašnjih klasičnih mreža i IP mreže, osiguravajući sigurnost i kvalitet usluge uz mjerljivost i fleksibilnost mreže.

Prednosti koje nudi VPN:

  • Povezivanje svih računara u jednu korporativnu mrežu korisnika
  • Fleksibilnost prilikom širenja uspostavljenog sistema
  • Visoka pouzdanost, sigurnost i kvalitet sistema
  • Mreža kreirana prema specifičnim potrebama korisnika

VPN osim ovih prednosti nudi i opciju QoS (Quality of Services) koja omogućava korisniku da prema svojim željama klasifikuje saobraćaj.