Stigla je Supernova

Zakup digitalnog voda

Imate potrebu da međusobno povežete dvije geografski udaljene lokacije u svrhu razmjene različitih podataka i sadržaja?

Usluga E-vod će vam pomoći u toj namjeri.

Bazirana je na MPLS tehnologiji koja omogućava brzo i pouzdano Point-to- Point Ethernet povezivanje putem telekomunikacijske infrastrukture Blicneta. Pored E-voda, u mogućnosti smo ponuditi i zakup vodova zasnovan na SDH tehnologiji sa protokom n x 64 kbps.

Sinhronizujte svoje poslovno okruženje...