Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Novo: Usluga Siguran internet vrši zaštitu korisnika od pristupa zlonamjernim sadržajima na Internetu

Cjenovnik simetrični paketi

Odvijanje različitih poslovnih transakcija i razmjena informacija uz maksimalnu sigurnost i pouzdanost je samo dio osnovne ponude Internet paketa sa simetričnim propusnim opsegom.

PaketBrzinaCijena
START 512 kbps 99 KM
PRO 1 1024 kbps 149 KM
PRO 2 2048 kbps 199 KM

 

Napomena:

  • Paketi su namijenjeni samo pravnim licima.
  • U navedene cijene nije uračunat porez na dodatnu vrijednost (PDV).
  • Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme s minimalnim periodom trajanja 12 mjeseci.
  • U cijenu pretplate uključeno je iznajmljivanje opreme koja je u vlasništvu Blicneta.
  • Paketi nemaju limit na prenos podataka.
  • Informacije o Internet paketima sa većim simetričnim brzinama možete dobiti od našeg prodajnog osoblja putem e-maila poslovni.paketi@blicnet.ba ili pozivom na brojeve 051/921-983, 051/921-993, 051/921-994