Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Novo: Usluga Siguran internet vrši zaštitu korisnika od pristupa zlonamjernim sadržajima na Internetu

Spajanje telefonskih centrala (Business Trunking)

Spajanje telefonskih centrala (Business Trunking) je svima vama koji već imate privatnu telefonsku centralu u okviru svoje kompanije.

Ovom uslugom povezuju se telefonske centrale (PBX, IP-PBX) na našu infrastrukturu potpuno sigurnim načinom zahvaljujući Session Border Controller-u.

Za sve vas koji nemate a željeli biste da u skladu sa svojim potrebama imate vlastitu privatnu centralu, nudimo savremene IP-PBX tefonske centrale vodećih lidera u oblasti mrežnih tehnologija: Cisco Call Manager i Call Manager Express.

Uspostavite kontrolu i ravnotežu u svom poslovnom okruženju…