Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Novo: Usluga Siguran internet vrši zaštitu korisnika od pristupa zlonamjernim sadržajima na Internetu

Virtuelna telefonska centrala (IP Centrex)

Virtuelna telefonska centrala (IP Centrex) omogućava povezivanje više telefonskih priključaka na jednoj ili više lokacija u jedinstvenu telefonsku mrežu korištenjem resursa telekomunikacione mreže Blicneta.

IP Centrex uspješno kombinuje prednosti Centrexa i IP telefonije, omogućavajući kontrolu poziva i usluge uz minimum troškova.

Virtuelna telefonska centrala omogućava vam:

  • Minimalne troškove za uspostavljanje tehnički funkcionalnog sistema centrale
  • Povezivanje poslovnih jedinica u jedinstvenu komunikacijsku mrežu
  • Stalnu kontrolu i praćenje ostvarenih troškova
  • Upravljanje i preusmjeravanje svih dolaznih i odlaznih poziva unutar vaše kompanije
  • Stručno osoblje za održavanje
  • Skup dodatnih, naprednih telefonskih usluga

Iskoristite funkcionalnost virtuelne telefonske centrale i opušteno razgovarajte bez ograničenja.