Stigla je Supernova

Virtuelna telefonska centrala (IP Centrex)

Virtuelna telefonska centrala (IP Centrex) omogućava povezivanje više telefonskih priključaka na jednoj ili više lokacija u jedinstvenu telefonsku mrežu korištenjem resursa telekomunikacione mreže Blicneta.

IP Centrex uspješno kombinuje prednosti Centrexa i IP telefonije, omogućavajući kontrolu poziva i usluge uz minimum troškova.

Virtuelna telefonska centrala omogućava vam:

  • Minimalne troškove za uspostavljanje tehnički funkcionalnog sistema centrale
  • Povezivanje poslovnih jedinica u jedinstvenu komunikacijsku mrežu
  • Stalnu kontrolu i praćenje ostvarenih troškova
  • Upravljanje i preusmjeravanje svih dolaznih i odlaznih poziva unutar vaše kompanije
  • Stručno osoblje za održavanje
  • Skup dodatnih, naprednih telefonskih usluga

Iskoristite funkcionalnost virtuelne telefonske centrale i opušteno razgovarajte bez ograničenja.