Stigla je Supernova

E-mail servis

Kako mogu promijeniti lozinku za e-mail?
Pri otvaranju korisničkog naloga, korisnik dobija lozinku (password) koju može mijenjati na webmail stranici. Promjena lozinke se vrši tako što se nakon logovanja na webmail nalog izaberu Podešavanja te se na kartici Šifra pored trenutne lozinke unese i nova šifra dva puta.
Kako izvršiti podešavanje e-mail klijenta?
Naši korisnici u većini slučajeva koriste Outlook 2010 za čitanje svoje elektronske pošte.

Podešavanja se svode na pravilno unošenje mail servera u predviđena polja kod podešavanja ovih programa. Outgoing mail server (SMTP) je smtp.blic.net, a Incoming mail server (POP3) je pop3.blic.net.

Korisničko ime (username) je upisano na primjerku Ugovora koji svaki od naših korisnika dobija pri otvaranju naloga. Česta greška kod korištenja e-maila je da se kao korisničko ime upiše cijela e-mail adresa. Korisničko ime je tačno definisano u Ugovoru i ne sadrži dio @blic.net.

Detaljno uputstvo za podešavanje e-mail klijenata možete pronaći u intrukcijama za podešavanja.
Koja su ograničenja za upotrebu el. pošte?
Postavke za ograničenja na BLIC.NET antispam serveru i serveru za odlaznu poštu smtp.blic.net.

Private korisnici (dinamičke IP adrese):
- najveći broj primalaca u jednom pismu: 50
- najveća veličina pisma: 100 MB
- najveći broj neispravnih primalaca u satu: 100
- najveći broj istovremenih sesija sa jedne IP adrese: 5
- najveći broj pisama u jednoj SMTP sesiji: 10
- tolerisani broj pisama u 24č: 5.000.

Business korisnici (statičke IP adrese):
- najveći broj primalaca u jednom pismu: 100
- najveća veličina pisma: 100 MB
- najveći broj neispravnih primalaca u satu: 500
- najveći broj istovremenih sesija sa jedne IP adrese: 20
- najveći broj pisama u jednoj SMTP sesiji: 20
- tolerisani broj pisama u 24č: 5.000.

Napomene:
• Navedene vrijednosti se odnose na BLIC.NET korisnike koji odlaznu poštu šalju preko smtp.blic.net servera.
• Za dolaznu poštu postoje dodatna pravila, a ograničenja su strožija i optimizovana za maksimalnu zaštitu od dolazne neželjene pošte.
• Prisutna ograničenja ne isključuju obavezu korisnika da se pridržava "Opštih uslova".
• BLIC.NET ima pravo da privremeno ili trajno onemogući slanje pošte ili Internet pristup korisnicima koji krše "Opšte uslove poslovanja" koji mogu da ometaju rad BLIC.NET servisa el. pošte ili narušavaju ugled kompanije Blicnet.
• Statičke adrese su namijenjene poslovnim klijentima i rezidentalnim (private) korisnicima koji dodatno plaćaju rezervaciju adrese.
• Vrijednosti su podložne promjenama u budućnosti, sa ciljem poboljšanja usluge i zaštite.