Stigla je Supernova

Vaš nalog

Zaboravio sam lozinku...
U slučaju da je vlasnik naloga fizičko lice, promjena lozinke se može izvršiti na dva načina:
1. Pozivom isključivo sa telefonskog broja koji je korisnik dostavio prilikom potpisivanja ugovora.
2. Dolaskom vlasnika naloga u naše prostorije sa ličnom kartom.

U slučaju da je vlasnik naloga pravno lice, promjena lozinke se može izvršiti slanjem zahtjeva putem fax-a. Potrebno je da se zahtjev nalazi na memorandumu firme, sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica. Zahtjev treba da sadrži željnu lozinku, korisničko ime i tačan naziv servisa za koji se pravi izmjena lozinke.

Novu lozinku nije moguće dobiti preko elektronske pošte ili na neki drugi način. Ova ograničenja su uvedena kako bi se spriječile sve moguće zloupotrebe korisničkih podataka.
Zašto ne mogu promijeniti lozinku?
Pri otvaranju korisničkog naloga, korisnik dobija lozinku (password) koju može mijenjati na našim stranicama. Promjena lozinke je dozvoljena samo onim korisnicima koji ovoj stranici pristupaju iz naše mreže. Ovo znači da se lozinka ne može mijenjati sa konekcije ostvarene sa nekog drugog Internet servis provajdera.
Zašto ne mogu provjeriti stanje računa?
Priroda ovog problema je u suštini ista kao kod promjene lozinke, pa je i način rješavanja isti. Problem, dakle, može biti u konekciji preko nekog drugog Internet provajdera.
Da li mogu promijeniti korisničko ime?
Promjena korisničkog imena nije moguća. Moguće je samo otvoriti novi nalog pod novim korisničkim imenom, uz mogućnost zadržavanja starog korisničkog naloga. Stari nalog se takođe može izbrisati, ali novac koji je eventualno ostao na starom računu nije moguće prebaciti na novi račun.