Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Arena Cloud – Gledajte sve ARENE!

Kako postati korisnik?

Da biste postali korisnik usluge neophodno je da postoje tehnički uslovi za priključenje. Ako su zadovoljeni neophodni tehnički uslovi, kontaktiraćemo vas radi daljeg dogovora oko instalacije.

Podaci o korisniku
  • Internet

    Fiksna

    Televizija