Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Novo: Usluga Siguran internet vrši zaštitu korisnika od pristupa zlonamjernim sadržajima na Internetu

Obavještenje: Neradni dani

Najave i obavještenja 20.11.2020 08:57 0

U RS neradni dan je 21.11.2020, a u FBiH 25.11.2020.


Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da su neradni dani sljedeći:

- U Republici Srpskoj, 21.11.2020. godine (subota), Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (prema Zakonu o praznicima Republike Srpske),

- U Federaciji Bosne i Hercegovine, 25.11.2020. godine (srijeda), Dan državnosti BiH (prema Zakonu o proglašenju 25. novembra Danom državnosti BiH i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine).