Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Trenutni prekid u isporuci MMDS televizije korisnicima koji signal primaju sa tačke Lisina i korisnicima kablovskih servisa u Omarskoj

Najave i obavještenja 04.08.2021 16:18 0

Naše tehničke ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara


Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da u ovom trenutku imamo poteškoće sa isporukom MMDS televizije prema korisnicma koji signal primaju sa tačke Lisina (regija Potkozarje), kao i korisnicima kablovskih servisa u Omarskoj.

Došto je do prekida na magistralnom optičkom kablu. Tehničke ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara.

Molimo vas za strpljenje.