Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Obavještenje: Neradni dani

Najave i obavještenja 19.11.2021 09:25 0

U RS neradni dan je 21.11.2021, a u FBiH 25.11.2021.


Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da su neradni dani sljedeći:

- U Republici Srpskoj, 21.11.2021. godine (nedjelja), Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (prema Zakonu o praznicima Republike Srpske),

- U Federaciji Bosne i Hercegovine, 25.11.2021. godine (četvrtak), Dan državnosti BiH (prema Zakonu o proglašenju 25. novembra Danom državnosti BiH i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine).