Stigla je Supernova

Izmjena Cjenovnika

Novosti 02.08.2019 13:04 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjena cjenovnika.


U Cjenovniku društva Blicnet d.o.o. Banja Luka vrše se izmjene, kako slijedi.

1. U tački 3 Cjenovnika usluga, Usluga mobilne telefonije, dodaje se Napomena za tačku 3.1.1. i glasi:

Od drugog septembra 2019. Mobilni tarifni model Mobi 1+ dostupan je samo postojećim korisnicima.

2. U tački 5.1. Cjenovnika usluga, Kablovska infrastruktura, u Napomeni dodaje se stav i glasi:

Od drugog septembra 2019. QUADRO paketi dostupni su samo postojećim korisnicima.

3. U tački 6. Cjenovnika usluga, Usluge u paketima, u Napomenama za tačke 6.1. i 6.2. dodaje se novi stav i glasi:

Od drugog septembra 2019. QUADRO paketi dostupni su samo postojećim korisnicima.

Izmjene Cjenovnika stupaju na snagu 30 dana od dana objavljivanja.