Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Forward konferencija

Novosti 05.12.2019 08:07 0

Informaciono-komunikacione tehnologije pokretači razvoja


U Banjaluci se u Banskom dvoru četvrtog i petog decembra održava međunarodna konferencija Forward. Ovaj događaj je posvećen informaciono-komunikacionim tehnologijama koje su među glavnim pokretačima razvoja, ali i digitalnoj transformaciji i konceptu razvoja pametnih gradova.

Prvog dana konferencije fokus je bio na digitalnoj transformaciji, prvenstveno zbog njenog uticaja na razvoj privrede. Drugi dan je predviđen za koncept Smart City kao grad u kojem investicije u ljudski kapital, tradicionalnu (transport) i modernu (IKT) infrastrukturu uz mudro upravljanje prirodnim resursima i aktivno učešće građana podstiču održivi ekonomski rast i povećavaju kvalitet života.

Na konferenciji učestvuje i naš tim.

Konferenciju organizuju Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Inovacioni centar Banjaluka.