Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaPretplata 0,99 KM prvi mjesec za DUO i TRIO pakete

Izmjene i dopune Cjenovnika

Novosti 30.12.2019 13:03 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune Cjenovnika


U Cjenovniku društva Blicnet d.o.o. Banja Luka mijenjaju se nazivi i cijene usluga kako slijedi:

1. U tački 1.1.2. Cjenovnika mijenja se naziv paketa Primo, novi naziv glasi NET: Standard i povećava se brzina pristupa, koja sada iznosi 20480/2048 kb/s.

2. U tački 1.3. Cjenovnika mijenja se naziv paketa Primo Optic, novi naziv glasi NET: Optic i mijenja se cijena paketa, te nova cijena iznosi 29,25 KM sa PDV-om.

3. Tačka 4.3. Cjenovnika mijenja se i glasi:

4.

Korištenje KDS (kablovskog distributivnog sistema)

jedinica mjere

Cijena u KM bez PDV

Cijena u KM sa PDV

4.3

Naknada za održavanje KDS

mjesečno

16,41

19,20

4. U tački 5. Cjenovnika, mijenjaju se nazivi paketa, kako slijedi:

 • paket Digital Standard mijenja naziv i novi naziv glasi DTV: Standard,
 • paket Digital MMDS mijenja naziv i novi naziv glasi DTV: Standard W,

te vrše izmjene opisa i cijena pojedinih usluga i dodaju novi paketi kanala, pa tačka 5. Cjenovnika sada glasi:


5

Usluga digitalne televizije - DTV

Način plaćanja /

Cijena u KM

5.1

Kablovska infrastruktura

jedinica mjere

bez   PDV

sa PDV

 

Naziv usluge

Opis

 

 

 

5.1.1

Priključna taksa

 

jednokratno

1,00

1,17

5.1.2

DTV: Standard

Osnovni paket

mjesečno

20,50

23,99

5.1.3

Digital Premium

Doplata uz startni ili osnovni paket

mjesečno

5,50

6,44

5.1.4

HD paket

Doplata uz startni ili osnovni paket

mjesečno

7,50

8,78

5.1.5

Arena Sport

Doplata uz startni paket

mjesečno

4,90

5,73

5.1.6

HBO i Cinemax

Doplata uz startni ili osnovni paket

mjesečno

8,46

9,90

5.1.7

Zadruga Live paket

Doplata uz startni ili osnovni paket

mjesečno

8,46

9,90

5.1.8

DTV: Start

Must carry startni paket

mjesečno

16,34

19,20

Napomena

Usluga je dostupna fizičkim licima.
U cijenu pretplate DTV:Start paketa  je uključeno minimalno 25 kanala (must carry startni paket), rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
U cijenu pretplate DTV: Standard paketa je uključeno minimalno 25 kanala, kao i rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru i Arena Sport paket TV kanala.
Jedan korisnik digitalne televizije po jednom ugovoru može da ima priključena do tri televizora:
Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a iznosi:
- za drugi televizor..... 4,00 KM bez PDV-a (4,68 KM sa PDV-om)
- za treći televizor ......3,00 KM bez PDV-a (3,51 KM sa PDV-om).
Korisnici koji koriste DTV u okviru DUO i TRIO paketa, navedenu pretplatu za drugi i treći TV plaćaju po 2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om).
Doplata za sve dodatne pakete, za svaki od televizora, plaća se prema važećem cjenovniku.
Obračunski period za Zadruga Live paket TV kanala odgovara jednom kalendarskom mjesecu.
Pretplata za DTV ne uključuje RTV taksu.

5.2

Wireless infrastruktura

 

Cijena

Cijena

 

Naziv usluge

Opis

 

bez PDV

s  PDV

5.2.1

Priključna taksa

 

jednokratno

1,00

1,17

5.2.2

DTV: Standard W

Osnovni paket

mjesečno

19,65

22,99

Napomena

Usluga je dostupna fizičkim licima.
DTV: Standard W uključuje minimalno 25 kanala, i rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru i Arena Sport paket TV kanala.
Jedan korisnik DTV: Standard W može da po jednom ugovoru ima priključena tri televizora.
Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a iznosi:
- za drugi televizor …….. 8,00 KM bez PDV-a (9,36 KM sa PDV-om)
- za treći televizor  ......….6,00 KM bez PDV-a (7,02 KM sa PDV-om).
Doplata za dodatne pakete, za svaki od televizora, plaća se prema važećem cjenovniku.
Naknada za Digital MMDS ne uključuje RTV taksu.

5. U tački 6.1. Cjenovnika, mijenjaju se nazivi paketa, kako slijedi:

 • paket DUO DTV+FIX mijenja naziv i novi naziv glasi DUO: Standard DTV+TEL,
 • paket DUO INT+FIX mijenja naziv i novi naziv glasi DUO: Standard NET+TEL,
 • paket DUO DTV+INT mijenja naziv i novi naziv glasi DUO: Standard DTV+NET
 • paket TRIO Start DTV+INT+FIX mijenja naziv i novi naziv glasi TRIO: Start
 • paket TRIO DTV+INT+FIX mijenja naziv i novi naziv glasi TRIO: Standard,
 • paket TRIO Extra DTV+INT+FIX mijenja naziv i novi naziv glasi TRIO: Extra,
 • paket TRIO Premium mijenja naziv i novi naziv glasi TRIO: Premium,

te vrši brisanje QUADRO paketa, izmjene opisa i cijena pojedinih usluga, pa tačka 6.1. Cjenovnika sada glasi:


6

Usluge u paketima

Način plaćanja /

Cijena u KM

6.1

Kablovska infrastruktura

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

 

 

 

6.1.1

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

6.1.2

DUO: Standard DTV+TEL

-

mjesečno

25,21

29,50

6.1.3

DUO: Standard NET+TEL

20480/2048

mjesečno

26,00

30,42

6.1.4

DUO: Standard DTV+NET

20480/2048

mjesečno

44,02

51,50

6.1.5

TRIO: Start

20480/2048

mjesečno

40,60

47,50

6.1.6

TRIO: Standard

30720/3072

mjesečno

48,29

56,50

6.1.7

TRIO: Extra

35840/3584

mjesečno

62,82

73,50

6.1.8

TRIO: Premium

40960/4096

mjesečno

67,09

78,50

Napomena

Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima.
U cijenu pretplate paketa sa uslugom digitalne televizije je uključen rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru i Arena sport paket TV kanala.
U cijenu mjesečne pretplate paketa sa uslugom fiksne telefonije uključeni su neograničeni razgovori unutar Blicnet fiksne mreže.
U cijenu mjesečne pretplate paketa sa uslugom interneta dodjeljuje se WiFi router na korištenje.
Paket DUO: Standard DTV+TEL u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- bonus 100 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH,
- 30 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži.  
Paket DUO: Standard NET+TEL u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- 30 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži.
Paket DUO: Standard DTV+NET u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima.
TRIO: Start paket u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,
- 50 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži.
Paket TRIO: Standard u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- neograničene razgovore  iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 sa PDV-om, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti,
- 50 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži,
- bežični fiksni telefonski aparat na korištenje,
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima.

Napomena

Paket TRIO: Extra u cijenu mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- besplatne pozive prema SVIM fiksnim mrežama u BiH (princip fer korištenja: do 2.000 minuta razgovora u lokalnoj mrežnoj grupi i do 2.000 minuta prema drugim mrežnim grupama svih fiksnih operatera u BiH),
- 100 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži,
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,
- bežični fiksni telefonski aparat na korištenje,
- Premium paket TV kanala na jednom televizoru.
Paket TRIO: Premium u cijenu mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- besplatne pozive prema SVIM fiksnim mrežama u BiH (princip fer korištenja: do 2.000 minuta razgovora u lokalnoj mrežnoj grupi i do 2.000 minuta prema drugim mrežnim grupama svih fiksnih operatera u BiH),
- 100 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži,
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,
- bežični fiksni telefonski aparat na korištenje,
- Premium i HD pakete TV kanala na jednom televizoru.
Minimalna brzina prenosa podataka fiksnim Internetom iznosi 80% deklarisane brzine predviđene ugovorom.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH.

6. U tački 6.2. Cjenovnika, mijenjaju se nazivi paketa, kako slijedi:

 • paket DUO W INT+FIX mijenja naziv i novi naziv glasi DUO: Standard W NET+TEL,
 • paket DUO W DTV+INT mijenja naziv i novi naziv glasi DUO: Standard W DTV+NET,
 • paket TRIO Start W DTV+INT+FIX mijenja naziv i novi naziv glasi TRIO: Start W,
 • paket TRIO W DTV+INT+FIX mijenja naziv i novi naziv glasi TRIO: Standard W,

te vrši brisanje QUADRO paketa, izmjene opisa i cijena pojedinih usluga, pa tačka 6.2. Cjenovnika sada glasi:


6.2

Wireless infrastruktura

Način plaćanja

Cijena u KM

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

6.2.1

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

6.2.2

DUO: Standard W NET+TEL

2048/192

mjesečno

26,00

30,42

6.2.3

DUO: Standard W DTV+NET

2560/256

mjesečno

41,11

48,10

6.2.4

TRIO: Start W

3072/256

mjesečno

39,40

46,10

6.2.5

TRIO: Standard W

3584/256

mjesečno

47,09

55,10

Napomena

Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima.
U cijenu mjesečne pretplate paketa sa uslugom digitalne televizije je uključen rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru i Arena Sport paket TV kanala.
U cijenu mjesečne pretplate paketa sa uslugom fiksne telefonije uključeni su neograničeni razgovori unutar Blicnet fiksne mreže.
U cijenu mjesečne pretplate paketa sa uslugom interneta dodjeljuje se WiFi router na korištenje.
Paket DUO: Standard W NET+TEL u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- 30 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži.
Paket DUO: Standard W DTV+NET u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima.
Paket TRIO: Start W u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- 50 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži,
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima.
Paket TRIO: Standard W u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- neograničene razgovore iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 sa PDV-om, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti,
- 50 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži,
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,
- bežični fiksni telefonski aparat na korištenje.
Minimalna brzina prenosa podataka fiksnim Internetom iznosi 80% deklarisane brzine predviđene ugovorom.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH.

7. U tački 6.3. Cjenovnika, mijenja se naziv paketa TRIO Optic i novi naziv glasi TRIO: Optic, dodaju dva nova paketa na optičkoj mreži, te mijenjaju opisi i cijene određenih usluga, pa tačka 6.3. Cjenovnika sada glasi:

6.3

Optička infrastruktura

 

 

 

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (Mbps) - flat

 

Cijena bez PDV

Cijena sa PDV

6.3.1

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

6.3.3

DUO: Optic NET+TEL

75//25

mjesečno

26,00

30,42

6.3.4

DUO: Optic DTV+NET

100/25

mjesečno

44,02

51,50

6.3.2

TRIO: Optic

100/25

mjesečno

48,29

56,50

Napomena

Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima.
U cijenu mjesečne pretplate paketa sa uslugom digitalne televizije je uključen rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru i Arena Sport paket TV kanala.
U cijenu mjesečne pretplate paketa sa uslugom fiksne telefonije uključeni su neograničeni razgovori unutar Blicnet fiksne mreže.
U cijenu mjesečne pretplate paketa sa uslugom interneta dodjeljuje se WiFi router na korištenje.
Paket DUO: Optic NET+TEL u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- 30 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži.
Paket DUO: Optic DTV+NET u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima.
Paket TRIO: Optic u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- neograničene razgovore iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 sa PDV-om, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti,
- 50 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži,
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,
- bežični fiksni telefonski aparat na korištenje.
Minimalna brzina prenosa podataka fiksnim Internetom iznosi 80% deklarisane brzine predviđene ugovorom.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
Paketi su dostupni samo na optičkoj infrastrukturi u skladu sa tehničkim mogućnostima Blicnet-a.

 

8. U Dodatku 1. Cjenovnika usluga – paketi koji nisu u ponudi ali su dostupni postojećim korisnicima tih usluga, mijenjaju se nazivi, opisi i cijene niže navedenih internet paketa na kablovskoj infrastrukturi, kako slijedi:

Stari naziv paketa

Novi naziv paketa

Nova brzina

Nova cijena bez PDV

Nova cijena sa PDV

Primo

NET: Standard

20480/2048

25,00

29,25

Flat 256

NET: Standard

20480/2048

25,00

29,25

Flat 512

NET: Standard

20480/2048

25,00

29,25

Flat 768

NET: Standard

20480/2048

25,00

29,25

Cable Netkom Fit

NET: Standard

20480/2048

25,00

29,25

SOLOcable

NET: Standard

20480/2048

25,00

29,25

Excite

NET: Standard

20480/2048

25,00

29,25

Primo

NET: Standard

20480/2048

25,00

29,25

Primo Net

NET: Standard

20480/2048

25,00

29,25

Primo Plus

NET: Standard

20480/2048

25,00

29,25

 

9. U Dodatku 1. Cjenovnika usluga – paketi koji nisu u ponudi ali su dostupni postojećim korisnicima tih usluga, mijenja se cijena paketa DUO TV+FIX, te nova cijena iznosi 23,21 KM sa PDV-m.

10. U Dodatku 1. Cjenovnika usluga – paketi koji nisu u ponudi ali su dostupni postojećim korisnicima tih usluga, mijenjaju se nazivi, opisi i cijene određenih integrisanih paketa usluga na kablovskoj infrastrukturi, te novi glase:

Stari naziv paketa

Novi naziv paketa

Nova brzina

Nova cijena bez PDV

Nova cijena sa PDV

DUO TV + INT (DTV)

DUO: Standard DTV+NET

20480/2048

44,02

51,50

DUO TV+INT

DUO TV+INT

20480/2048

41,45

48,50

DUO TV

DUO TV+INT

20480/2048

41,45

48,50

DUO TV (uklj. 2 Mbps)

DUO TV+INT

20480/2048

41,45

48,50

DUO TV + INT (CATV)

DUO TV+INT

20480/2048

41,45

48,50

Internet + analogna televizija

DUO TV+INT

20480/2048

41,45

48,50

TRIO Excite

TRIO: Standard

30720/3072

48,29

56,50

TRIO TV+INT+FIX

TRIO TV+INT+FIX

30720/3072

46,15

54,00

TRIO

TRIO TV+INT+FIX

30720/3072

46,15

54,00

TRIO (CATV)

TRIO TV+INT+FIX

30720/3072

46,15

54,00

 

11. U Dodatku 1. Cjenovnika usluga – paketi koji nisu u ponudi ali su dostupni postojećim korisnicima tih usluga, mijenjaju se nazivi, opisi i cijene određenih paketa integrisanih usluga na bežičnoj infrastrukturi, te novi glase:

Stari naziv paketa

Novi naziv paketa

Nova brzina

Nova cijena bez PDV

Nova cijena sa PDV

Primo Net Tel W

DUO: Standard W NET+TEL

2048/192

26,00

30,42

Primo Tel W

DUO: Standard W NET+TEL

2048/192

26,00

30,42

TRIO W LIGHT

TRIO: Start W

3072/256

39,40

46,10

 

12. Korisnici postojećih paketa kod kojih je došlo do promjene naziva paketa usluga, stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Cjenovnika stiču pravo korišćenja svih karakteristika koje su Cjenovnikom predviđene za pakete sa novim nazivom, uključujući uslove i cijene, bez zaključivanja novog ugovora.

13. Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

14. Ostale cijene i uslovi korištenja usluga ostaju nepromijenjeni.

U periodu do primjene izmijenjenih uslova pružanja usluga postojeći korisnici kojima su izmjene u potpunosti nepovoljnije imaju mogućnost promjene usluge ili raskida ugovora bez naknade.