Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaPretplata 0,99 KM prvi mjesec za DUO i TRIO pakete

Dopuna Cjenovnika

Novosti 12.02.2020 14:32 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune Cjenovnika


Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši dopunu Cjenovnika usluga, uvođenjem tarifne opcije za uslugu fiksne telefonije kako slijedi:

2

Usluga fiksne telefonije

Naziv usluge

Opis

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

2.9

Prijatelj broj

Pozivi prema jednom  prijatelj broju u m:tel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže

Po minuti

0,10 KM

0,12 KM

2.9.1

Promjena prijatelj broja

Promjena izabranog Prijatelj broja

Po promjeni

4,00 KM

4,68 KM

Pod tačkom 2.9. dodaje se Napomena i glasi:

Usluga dostupna samo u okviru pojedinih paketa u skladu sa Cjenovnikom Društva.

Promjena prijatelj broja moguća je samo jednom u jednom kalendarskom mjesecu.

Dopuna Cjenovnika stupa na snagu istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.