Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaPretplata 0,99 KM prvi mjesec za DUO i TRIO pakete

Obavještenje o stupanju na snagu dopunjene Referentne interkonekcijske ponude

Novosti 27.02.2020 11:30 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Dopuna Referentne interkonekcijske ponude


U skladu sa Analizom tržišta završavanja (terminacije) poziva u individualne javne telefonske mreže na fiksnoj lokaciji – veleprodajni nivo od 13.07.2018. godine (dalje: Analiza tržišta 3), Rješenjem Regulatorne agencije za komunikacije broj UP1: 02-29-1-960/18 od 13.12.2018. godine, te Saglasnošću Regulatorne agencije za komunikacije BiH broj 02-29-1574-42/19 od 18.02.2020. godine, društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka (dalje: Blicnet) objavljuje dopunjenu Referentnu interkonekcijsku ponudu (dalje: RIP dokument).

RIP dokument je dopunjen mogućnošću povezivanja na fiksnu mrežu Blicneta putem IP interkonekcije.

Dopunjena Referentna interkonekcijska ponuda, stupa na snagu po isteku roka od 30 dana od dana objave i može se preuzeti ovdje.