Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Arena Cloud – Gledajte sve ARENE!

Izmjena Cjenovnika

Novosti 05.03.2020 15:11 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjena Cjenovnika


Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjene Cjenovnika kako slijedi:

 1. Društvo Blicnet vrši izmjene za pakete usluga pod tačkama Cjenovnika 8.2.1.,8.2.2. i 8.2.3 kako slijedi:
 2. 8.2

  Asimetrični paketi

  Trenutna brzina interneta

  Nova  brzina interneta

   

  Naziv usluge

  Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

  Brzina Internet usluge (kb/s)flat

  8.2.1

  BIZ Start

  15360/640

  20480/768

  8.2.2

  BIZ

  20480/768

  30720/1024

  8.2.3

  BIZ Pro

  25600/1024

  35840/1536

   

 3. U napomenama Cjenovnika pod tačkama 6.1., 6.2. i 6.3. brišu se riječi:bežični fiksni telefonski aparat na korištenje.

Izmjene Cjenovnika stupaju na snagu istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.