Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Arena Cloud – Gledajte sve ARENE!

Izmjena Cjenovnika

Novosti 13.03.2020 14:04 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjena Cjenovnika


U Cjenovniku društva Blicnet d.o.o. Banja Luka mijenja se cijena usluge fiksne telefonije kako slijedi:

1. Tačka 2.1. Cjenovnika mijenja se i glasi:

2

Usluga fiksne telefonije

2.1

Fiksna telefonija post paid

Način plaćanja

Nova cijena bez PDV

Nova cijena sa PDV

 

Pretplata

mjesečno

8,46 KM

9,90 KM

 

2. Pod tačkom 2.1.dodaje se napomena koja glasi:

- U cijenu mjesečne pretplate za fiksnu telefoniju uključeni neograničeni pozivi u Blicnet mreži i jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV)

- Obračunska jedinica za razgovore jedna sekunda.

Izmjena Cjenovnika stupa na snagu 1.5.2020.godine.

Ostale cijene i uslovi korištenja usluga ostaju nepromijenjeni.

U periodu do primjene izmijenjenih uslova pružanja usluga postojeći korisnici kojima su izmjene u potpunosti nepovoljnije imaju mogućnost promjene usluge ili raskida ugovora bez naknade.