Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Arena Cloud – Gledajte sve ARENE!

Izmjena i dopuna Cjenovnika

Novosti 27.05.2020 12:49 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjena i dopuna Cjenovnika


Obavještavamo Vas  da društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjene i dopune Cjenovnika usluga, uvođenjem novih  paketa  usluga i preciziranjem uslova korišćenja, kako slijedi:

1.Usluga interneta:

1.2

Wireless infrastruktura

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

Jedinica mjere

Cijena u KM bez PDV

Cijena u KM sa PDV

1.2.5

NET:Opti Start W

5120/1024

Mjesečno

17,00

19,89

1.2.6

NET:Opti Standard W

10240/2048

Mjesečno

25,00

29,25

Mijenja se napomena uz tačku 1.2., na način da se tekst označen sa ** mijenja i glasi: Priključna taksa za pakete Start W i NET: Opti Start W iznosi 8 KM bez PDV-a (9,36 KM sa PDV-om).

2.Usluge u paketima:


6.2

Wireless infrastruktura

 

 

 

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

Jedinica mjere

Cijena u KM        bez PDV

Cijena u KM sa PDV

6.2.6

DUO: Opti W NET+TEL

10240/2048

mjesečno

26,00

30,42

6.2.7

DUO: Opti W DTV + NET

10240/2048

mjesečno

41,11

48,10

6.2.8

TRIO: Opti Start W

10240/2048

mjesečno

39,40

46,10

6.2.9

TRIO: Opti Standard W

15360/2048

mjesečno

47,09

55,10

Dopunjava se napomena uz tačku 6.2. cjenovnika, tako što se odgovarajućim redoslijedom dodaje sledeći tekst:

Paket DUO: Opti W DTV + NET u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima.
Paket TRIO:Opti Start W u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima.
Paket TRIO: Opti Standard W u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- neograničene razgovore iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 sa PDV-om, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti,
- TViN televizija (televizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,

Izmjena i dopune Cjenovnika stupaju na snagu istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.