Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Arena Cloud – Gledajte sve ARENE!

Izmjena Cjenovnika

Novosti 01.06.2020 15:57 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjena i dopuna Cjenovnika


U Cjenovniku društva Blicnet d.o.o. Banja Luka mijenja se tačka 3.5. u dijelu:

3.5

Roaming

 

Ostale usluge u roamingu za sve Mobi+ pakete

Jedinica mjere

Cijena u KM bez PDV

Cijena u KM sa PDV

 

Kada se nalazite u Zoni A1

 

 

 

 

Dolazni pozivi

minut

0,049

0,057

 

Data  (KM/MB)

KM/MB

0,050

0,059

Izmjene i dopune Cjenovnika odnose se i na pakete koji se više ne nalaze u ponudi i Cjenovniku društva Blicnet d.o.o. Banja Luka.
Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu 01.07.2020. godine.
Svi ostali uslovi korištenja paketa ostaju nepromijenjeni.