Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Izmjena i dopuna Cjenovnika

Novosti 01.08.2020 11:01 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjena i dopuna Cjenovnika


Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjene i dopune Cjenovnika usluga, kako slijedi:

  • U Cjenovniku usluga Blicneta, briše se tačka 3. Cjenovnika, Usluga mobilne telefonije.
  • U Cjenovniku usluga Blicneta, briše se tačka 8.3. Cjenovnika: VPN mobilna telefonija.
  • U Cjenovnku usluga Blicneta, u  tačkama 11. i 12. Usluge dostupne postojećim korisnicima, na kablovskoj i bežičnjoj infrastrukturi, brišu se podtačke od broja 11.7 do broja 11.21 i podtačke od broja 12.5 do broja 12.11.

4. U opisima pojedinih usluga preciziranih napomenama uz odgovarajuće tačke Cjenovnika Blicneta, brišu se sledeće odredbe:

  • U napomeni uz tačku 2. Cjenovnika, brišu se riječi: „Uključenih 20 besplatnih minuta razgovora u Blicnet mobilnu mrežu“;
  • U napomeni uz tačku 6.1. Cjenovnika, brišu se riječi: „30 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži“, „50 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži“ i „100 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži“, te opis paketa DUO: Standard NET+TEL.
  • U napomeni uz tačku 6.2. Cjenovnika brišu se riječi: „30 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži“ i „50 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži“, te opis paketa DUO: Standard W NET+TEL.
  • U napomeni uz tačku 6.3. Cjenovnika brišu se riječi: „30 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži“ i „50 minuta razgovora prema Blicnet mobilnoj mreži“, te opis paketa DUO: Optic NET+TEL.

5. Briše se tačka 4. Cjenovnika, Korištenje KDS (kablovskog distributivnog sistema).
6. U tački 11. Cjenovnika, Usluge dostupne postojećim korisnicima, dodaje se podtačka 11.7 Korištenje KDS (kablovskog distributivnog sistema), i glasi:


11

Kablovska infrastruktura

Cijena u KM

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

Način plaćanja

bez PDV

sa PDV

11.7.

Korištenje KDS (kablovski distributivni sistem)

-

mjesečno

16,41

19,20

 

7. U Cjenovniku usluga, dodaje se nova tačka 13. Posebna tarifna opcija – povremeni priključak, i glasi:


13

Posebna tarifna opcija - povremeni priključak

Naziv osnovnog paketa/usluge

Naknada za neaktivno stanje bez PDV

Naknada za neaktivno stanje sa PDV

Priključna taksa za povremeni priključak sa PDV na 12 mjeseci

Priključna taksa za povremeni priključak sa PDV na 24 mjeseca

Mjesečno

Jednokratno

13.1.

DTV: Standard, DTV: Start, NET: Standard, DTV: Standard W, Primo W, NET: Optic, NET: Opti Standard W

2,50

2,93

30,00

1,17

13.2.

DUO: Standard DTV+TEL, DUO: Standard NET+TEL, DUO: Standard DTV+NET, DUO: Standard W NET+TEL, DUO: Standard W DTV+NET, DUO: Optic NET+TEL, DUO: Optic DTV+NET,DUO: Opti W NET+TEL, DUO: Opti W DTV + NET

4,00

4,68

40,00

1,17

13.3.

TRIO: Start, TRIO: Standard, TRIO: Extra, TRIO: Premium, TRIO: Start W, TRIO: Standard W, TRIO: Optic, TRIO: Opti Start W, TRIO: Opti Standard W

5,00

5,85

50,00

1,17

Napomena

Tarifna opcija dostupna fizičkim licima.
U toku aktivnog perioda korištenja usluge ili paketa usluga mjesečna pretplata se tarifira po Cjenovniku Blicnet-a.
Karakteristike usluge ili paketa usluga ostaju nepromijenjene u odnosu na redovnu ponudu usluge ili paketa usluga iz Cjenovnika Blicnet-a.

Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu 01.09.2020.godine.