Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Kompanija Blicnet kreira informacioni sistem za promociju ruralnih lokalnih zajednica

Novosti 10.09.2020 14:24 0

U fokusu: Karanovac, Krupa na Vrbasu, Bočac, Ljubačevo, Krmine i Agino selo


„Informacioni sistem za promociju ruralnih lokalnih zajednica“ projekat je kompanije Blicnet koji je odabran za realizaciju na javnom konkursu Grada Banjaluka i UNDP-ja "Banjaluka - Grad budućnosti“.

Kao telekomunikaciona kompanija, Blicnet je prilikom prijave na navedeni konkurs dao akcenat na komunikaciju, te je stoga smart budućnost Banjaluke vidio kroz korištenje novih tehnologija za digitalnu komunikaciju. Ovo prvenstveno zbog njihovog jednostavnog korištenja, dostupnosti svim građanima ali i shvatajući značaj raspolaganja svim prikupljenim informacijama kroz navedenu komunikaciju. Smatramo da “biti smart” prvenstveno znači biti povezan, osjećajući značaj te povezanosti, gradeći empatiju među ljudima, a da im nove tehnologije samo pomažu u tome.

Stoga, cilj ovog projekta je uspostavljanje bolje komunikacije i bolje povezanosti ruralnih lokalnih zajednica sa gradom i obrnuto, te njihova promocija sa namjerom da se ostvari i poboljša ekonomski kapacitet i kvalitet života stanovništva u ruralnim mjestima.

Prema uslovima javnog konkursa, projektom su obuhvaćena sljedeća mjesta iz okoline Banjaluke: Karanovac, Krupa na Vrbasu, Bočac, Ljubačevo, Krmine i Agino selo.

Prirodne ljepote, turistička ponuda, registrovani mali obrti, etno pansioni, seoska gazdinstva, proizvođači hrane, prevoznici dobara i ljudi i drugi biće predstavljeni na web aplikaciji i android mobilnoj aplikaciji koje će kreirati inženjerski i marketing tim Blicneta.

Preko web sajta i mobilne aplikacije, građani Banjaluke, ali i drugi građani, moći će da pregledaju turističku ponudu, da istraže destinacije poput izletišta, planinarskih staza, da isplaniraju i provedu svoj slobodan dan na zanimljivim destinacijama u okolini, kao i da pronađu zdrave prehrambene proizvode lokalne proizvodnje i drugo.

Informacioni sistem se sastoji od integrisane web aplikacije, android aplikacije i big data platforme. On omogućava dvosmjernu komunikaciju između svih registrovanih korisnika ovog sistema. Korisnici sistema nakon registracije su u mogućnosti da kreiraju produkt katalog sa svojim uslugama i proizvodima. Krajnji korisnici mogu pretražiti i pronaći usluge i proizvode pojedine zajednice i preko platforme stupiti u kontakt sa ponuđačem.Sistem će obavijestiti ponuđača da postoji potreba korisnika putem push notifikacije ili nekog drugog kanala komunikacije.

Sa druge strane, gradska uprava će biti u mogućnosti da analizira podatke sa big data platforme. Npr. da dobije informaciju koje su destinacije i proizvodi atraktivni, čime dobijaju alat za implementaciju podsticajnih mjera u pravom smjeru. Korisnici će takođe biti u mogućnosti da ocijene usluge i proizvode.

Budući da će se na ovim platformama nalaziti značajan broj podataka (big data), svi podaci biće čuvani na serverima kompanije m:tel (cloud), našeg matičnog društva, sa najvišim stepenom zaštite.

Android aplikacija će biti besplatno dostupna na Google Play Store.

Sistem je skalabilan i moguće ga je primijeniti i na ostale lokalne zajednice Grada Banjaluka, čime je omogućena digitalna transformacija i ostalih ruralnih lokalnih zajednica.

Sa projektom „Informacioni sistem za promociju ruralnih lokalnih zajednica“ kompanija Blicnet podržava strateško opredjeljenje usmjereno razvoju domaćeg tržišta, bilo da je riječ o razvoju lokalnih turističkih zajednica, poljoprivrede ili bilo koje druge oblasti.

Vrijednost novca koju će kompanija Blicnet dobiti kao podsticaj kroz projekat "Banjaluka - Grad budućnosti" iznosi 50.000 KM. Realizacija projekta će se odvijati u dvije faze: izrada web aplikacije predviđena je za kraj novembra tekuće godine, dok je izrada android mobilne aplikacije predviđena za kraj januara naredne godine.