Gledaj najbolji filmski i serijski program do 15.01.2022. bez naknadeVrijeme je darivanja. Saznajte sve o našim novogodišnjim akcijskim ponudama.

Dopuna Cjenovnika

Novosti 11.09.2020 09:54 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Dopuna Cjenovnika


Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši dopunu Cjenovnika usluga, dodavanjem nove tačke 14.Tarifna opcija – siguran internet, koja glasi:

14

Tarifna opcija – siguran internet

Način plaćanja /

Cijena u KM

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

14.1.

Standard protect*

mjesečno

1,00

1,17

14.2.

Standard Protect Plus**

mjesečno

2,87

3,36

Napomena

* U paketu su primijenjeni sigurnosni DNS (Domain Name Service) mehanizmi koji sprečavaju pristup zlonamjernim web stranicama sa malicioznim sadržajima.
** Uključene su sve funkcionalnosti Standard protect paketa, uz dodatak filtriranja internet sadržaja po određenimm kategorijama koji imaju lošu reputaciju, kao što su sajtovi za odrasle, droga, kockanje, terorizam, itd.
Tarifna opcija naplaćuje se u punom mjesečnom iznosu, bez obzira kad u toku mjeseca korisnik traži aktivaciju tarifne opcije.
Tarifne opcije dostupne su korisnicima usluge interneta, samostalno ili u paketu sa drugim uslugama.
Usluga dostupna fizičkim licima.

 

Dopuna Cjenovnika stupa na snagu 12.10.2020.