Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Kompanija Blicnet podržava organizaciju međunarodnog naučnog skupa

Novosti 14.09.2020 13:49 0

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci 18. i 19. septembra održava naučni skup pod nazivom „Društvo i politika“


Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci 18. i 19. septembra organizuje naučni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Društvo i politika“.

Tema naučnog skupa je „Moć, politika i društvene nauke“ 100 godina nakon Maksa Vebera, te će učesnici kroz četiri sekcije - politikologija, novinarstvo i komunikologija, sociologija i socijalni rad - aktuelizovati važne teme iz društvenog i javnog života.

Naučni skup biće održan online a za internet link kao i za kompletnu tehničku podršku u organizaciji konferencije pobrinula se naša kompanija.

O govornicima i programu ovog međunarodnog skupa pročitajte na zvaničnom sajtu www.drustvoipolitika.fpn.unibl.org