Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Izmjena i dopuna Cjenovnika

Novosti 01.10.2020 10:19 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjena i dopuna Cjenovnika


Obavještavamo Vas da Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjenu i dopunu Cjenovnika usluga, tako što:

-u tački Cjenovnika 10.1 briše se riječ automatske a na istom mjestu dodaje se riječ djelimične
- dodaje se nove tačka Cjenovnika 10.8 kako slijedi:

10

Ostalo

Način plaćanja /

Cijena u KM

 

Naziv usluge

jednokratno

bez PDV

sa PDV

10.8

Reaktivacija usluge nakon potpune suspenzije zbog dugovanja

jednokratno

8,55

10,00

 

Izmjena i dopuna Cjenovnika stupa na snagu 01.11.2020.