Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Arena Cloud – Gledajte sve ARENE!

Zaštitite se od pristupa zlonamjernim sadržajima na Internetu

Novosti 09.10.2020 12:48 0

Aktivirajte uslugu Siguran internet


Moguća šteta nastala pristupom zlonamjernim sadržajima na internetu se može izbjeći. Naša nova usluga Siguran internet do sada je blokirala veliki broj pokušaja pristupa zlonamjernim sadržajima.

Broj blokiranih pokušaja pristupa zlonamjernim sadržajima na dan 09.10.2020. prikazan je u tabeli:

Blokirani sadržajUkupno blokirano pokušaja
Command & Control 1022231
Potentially Harmful 445997
Dynamic DNS 234127
Malware 155229
Cryptomining 132143
Newly Seen Domains 35553
Phishing 2149
DNS Tunneling 198

Usluga Siguran internet štiti korisnike na internetu od pristupa zlonamjernim sadržajima putem Domain Name Service (DNS) servisa.

Korisnici Blicnet interneta uslugu Sigurnog internet mogu da koriste kroz dvije tarifne opcije.

Osnovna opcija, Standard Protect, vrši filtriranje zlonamjernog saobraćaja prilikom pokušaja otvaranja zlonamjernih web stranica i blokira zlonamjeran saobraćaj prije nego što dođe do lokalne mreže ili do korisnikovog uređaja. Pretplata za ovu opciju iznosi 1,17 KM mjesečno.

Standard Protect Plus, druga opcija, uključuje i dodatno filtriranje internet sadržaja po određenim kategorijama koji imaju lošu reputaciju (sajtovi za odrasle, droga, kockanje, terorizam). Mjesečna naknada za ovu opciju iznosi 3,36 KM.

Budite sigurniji na internetu.