Stigla je Supernova

Izmjena i dopuna Cjenovnika

Novosti 31.10.2020 10:29 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjena i dopuna Cjenovnika


Obavještavamo Vas da Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjenu i dopunu Cjenovnika usluga:
1. U napomeni uz tačku 1.3 Cjenovnika briše se rečenica „Paket je dostupan samo optičkoj infrastrukturi u skladu sa tehničkim mogućnostima Blicneta-a“ a na isto mjesto dodaje rečenica:“Paket je dostupan u skladu sa tehničkim mogućnostima“.
2. U tački 2.1 Cjenovnika mijenja se cijena pretplate i iznosi 10,26 KM bez PDV-a, odnosno 12,00 KM sa PDV-om.
3. Nakon tačke 2.1. Cjenovnika, dodaje se tačka cjenovnika 2.1.1 i glasi:


Redni broj

NAZIV I KARAKTERISTIKE

Način plaćanja / jedinica mjere

Cijena u KM

bez PDV

sa PDV

2.1.1

Pozivi prema fiksnim mrežama u BiH

minut

0,04

0,05

 

Pozivi prema Mtel mobilnoj mreži

minut

0,17

0,20

 

Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BiH

minut

0,21

0,24

4. Uz tačku 2.1 Cjenovnika dodaje se napomena koja glasi:


Napomena

Pretplata sadrži bonus od 60 minuta za pozive prema svim fiksnim mrežama u BiH.
Usluga je dostupna samo fizičkim licima.
Ostali saobraćaj tarifira se po važećem Cjenovniku

5. Briše se tačka 2.2 Cjenovnika Fiksna telefonija Prepaid.
6. U napomeni uz tačku 2 Cjenovnika briše se sledeći tekst „* U cijenu mjesečne pretplate za pre paid fiksnu telefoniju u toku aktivnog perioda uključeni neograničeni pozivi u Blicnet mreži. Tri mjeseca nakon isteka perioda važenja, broj se deaktivira a eventualno stanje na računu se nulira, broj se može dodijeliti novom korisniku. Pretplatnik uplaćuje iznose koji odgovaraju njegovim potrebama, a sistem ih automatski umanjuje za iznos mjesečne pretplate svakih 30 dana. Ostale cijene fiksne telefonije ostaju nepromijenjene“. Mijenja se broj zvjezdica za preostale napomene.
7. Dodaje se tačka 6.2.10 Cjenovnika i glasi:


Redni broj

NAZIV I KARAKTERISTIKE

Način plaćanja / jedinica mjere

Cijena u KM

bez PDV

sa PDV

6.2.10

DUO: Standard W DTV+TEL

 

mjesečno

25,21

29,50

8. U napomeni uz tačku 6.2 Cjenovnika poslije teksta: „U cijenu mjesečne pretplate paketa sa uslugom interneta dodjeljuje se WiFi router na korištenje“ dodaje se tekst:
Paket DUO: Standard W DTV+TEL u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- bonus 100 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH“
9. U napomeni uz tačku 6.3 Cjenovnika briše se rečenica: “Paketi su dostupni samo na optičkoj infrastrukturi u skladu sa tehničkim mogućnostima Blicnet-a”, a na isto mjesto dodaje se rečenica: “Paketi su dostupni u skladu sa tehničkim mogućnostima Blicnet-a”.
10. Usluga „Fiksna telefonija BIZ paket“ iz postojeće tačke 8.4 Cjenovnika Blicnet-a postaje neaktivna za nove korisnike,a dostupna samo za postojeće korisnike i prenosi se na novu tačku cjenovnika 11.8 i glasi:

 

Naziv

 

Cijena u KM

11.8

Pretplata*

mjesečno

6,00

7,02

Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u BiH

minut

0,16

0,19

11. Mijenja se tačka 8.4 Cjenovnika i glasi:

 

Naziv usluge

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

8.4

Fiksna telefonija za poslovne korisnike

 

 

 

 

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

8.4.1

Pretplata BIZ

mjesečno

10,26

12,00

 

Pozivi prema fiksnim mrežama u BiH

minut

0,04

0,05

 

Pozivi prema Mtel mobilnoj mrezi

minut

0,20

0,23

 

Pozivi prema ostalim mobilnim mrezama u BiH

minut

0,20

0,23

8.4.2

Pretplata BIZ Plus

mjesečno

12,82

15,00

 

Pozivi prema fiksnim mrežama u BiH

mjesečno

0,04

0,05

 

Pozivi prema Mtel mobilnoj mrezi

mjesečno

0,17

0,20

 

Pozivi prema ostalim mobilnim mrezama u BiH

mjesečno

0,21

0,24

Napomena

Usluga je namijenjena samo poslovnim korisnicima.
Pretplata BIZ Plus sadrži bonus 60 minuta za pozive prema svim fiksnim mrežama u BiH.
Ostali saobraćaj tarifira se po važećem Cjenovniku.

12. Dodaje se tačka 8.5.4 Cjenovnika i glasi:

 

Naziv usluge

Opis

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

8.5.4

DTV: Start BIZ

Must carry startni paket

mjesečno

16,41

19,20

13. U napomeni uz tačku 8.5 briše se tekst: „Pretplata za DTV:Standard BIZ i  DTV: Standard W BIZ ne uključuje RTV taksu“ i na isto mjesto dodaje tekst: „Pretplate digitalne televizije ne uključuju RTV taksu“.
14. U tački 13.2 Cjenovnika, u kolonu „Naziv osnovnog paketa/usluge“, nakon paketa DUO:Opti W DTV + NET dodaje se paket DUO: Standard W DTV+TEL.
15. Dodaje se napomena uz tačku 11 Cjenovnika i glasi:


Napomena

*Usluga dostupna samo postojećim poslovnim korisnicima  na kablovskoj i wireless infrastrukturi.
*Ostali saobraćaj se obračunava u skladu sa tačkama 2.3 od 2.7 Cjenovnika.
Usluga Korišćenje KDS (kablovski distributivni sistem) je dostupna putem analogne i/ili digitalne tehnologije, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti.

16. Mijenja se naziv tačke 2.3 Cjenovnika i glasi: “Nacionalni saobraćaj u paketima”.

Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu 01.12.2020.godine.