Stigla je Supernova

Od danas 16 novih TV kanala

Novosti 19.11.2020 12:07 0

U programskoj šemi digitalne kablovske televizije


Za naše korisnike digitalne kablovske televizije dodali smo čak 16 novih TV kanala različitih po sadržaju bez promjene cijene TV paketa.

Korisnicima DTV: Standard paketa od danas su dostupni programi sljedećih televizija (poredano po pozicijama/žanrovima):

Herceg TV (pozicija 53), Arena Fights (pozicija 125), Liverpool FC TV (126), RTS Klasika (631), Toxic Folk (632), Bravo Music (633), France 24 HD (710), Russia Today (711). U grupu TV kanala za odrasle od pozicije 800 uvršteni su sljedeći TV kanali: Babes TV (814), Adult 1 (815), Adult 2 (816) i Adult 3 (817).

Novi TV kanali za odrasle koji se nalaze na pozicijama od 818 do 822 su Adult 4, Adult 5, Adult 6, Adult 7 i Bang U, i dio su Digital Premium paketa.

Preskenirajte svoje televizore u slučaju da vam se kanali nisu automatski pojavili.

Svi TV kanali dostupni su sa karticom za otključavanje kanala.